top of page

Anna-Sofia Nylund - Artist and Filmmaker

KK22_Anna-SofiaNylund_11.jpg

picture: Petri Summanen

Anna-Sofia Nylund, Jakobstad (1985)

Lives and works in Helsinki.

Anna-Sofia Nylund has a background in media and documentary film and started her Fine Art studies in 2015. She works mainly with moving image and is operating between documentary film, (video) performance and experimental film.

 

 

As an artist, you are a collector. I collect experiences, memories and affection. I'm intrigued how other people relate to topics different than I do. I document these notions in the form of small notes, screenshots and images I store in my head.  I often use myself in my art. I need to be in the core to be able to understand what I'm researching.  I need to experience things with my body. It is not always about finding answers, it's more about finding an understanding for difficult things.

My recent work has revolved around nature, religion, belief systems, eroticism and the intuitive.

Svenska

Anna-Sofia Nylund har en bakgrund inom media och dokumentärfilm, hon började sina konststudier på Bildkonstakademin 2015 och slutför som bäst sin magister. Hon arbetar oftast med video och rör sig mellan dokumentärfilm, video performance eller performance och experimentell film.

Som konstnär är du en samlare. Jag samlar på upplevelser, minnen och känslolägen. Jag fascineras av hur andra människor förhåller sig annorlunda till saker än mig. Jag dokumenterar de här sakerna i form av små anteckningar, en screenshot här och där eller genom bilder sparade i mitt huvud. Jag använder ofta mig själv i min konst. Jag känner att jag måste vara i konstens kärna för att förstå. Jag måste uppleva det jag undersöker på riktigt. Konst för mig är inte alltid att hitta svar utan att hitta en förståelse för saker och ting, särskilt svåra saker.

Mina senaste verk har kretsat kring natur, religion, trossystem, erotik och det intuitiva.

Min

Contact Me

annasofianylund(a)gmail.com

CV Anna-Sofia Nylund

Thanks for submitting!

bottom of page