top of page

Anna-Sofia Nylund - Artist and Filmmaker

KK22_Anna-SofiaNylund_11.jpg

picture: Petri Summanen

Anna-Sofia Nylund has a background in media and documentary film (Arcada 2011). She finished her Masters of Fine Arts from the University of Fine Arts' Helsinkis Time and Space department 2023. She works mainly with moving images and is operating between live performance and experimental film.

As an artist, you are a collector. I collect experiences, memories and affection. I'm intrigued how other people relate to topics different than I do. I observe human behaviour. I document these notions in the form of small notes, screenshots and images I store in my head. I often involve myself as a character in my art and spend time on places and spaces. I need to be in the core to be able to understand what I'm researching. I need to experience things with my body. It is not always about finding answers, it's more about finding an understanding for difficult things.

 

Anna-Sofia Nylund har en bakgrund inom media och dokumentärfilm (Arcada 2011), hon blev konstmagister från Bildkonstakademins tid- och rumavdelning 2023. Nylund arbetar oftast med video och rör sig mellan dokumentärfilm, live performance och experimentell film.

Som konstnär är du en samlare. Jag samlar på upplevelser, minnen och känslolägen. Jag fascineras av hur andra människor förhåller sig annorlunda till saker än mig. Jag observerar beteenden. Jag dokumenterar de här sakerna i form av små anteckningar, en skärmdump här och där eller genom bilder sparade i mitt huvud. Jag medverkar ofta själv i min konst och spenderar lång tid på olika platser. Jag känner att jag måste vara i konstens kärna för att förstå. Jag måste uppleva det jag undersöker på riktigt. Konst för mig är inte alltid att hitta svar utan att hitta en förståelse för saker och ting, särskilt svåra saker.

Contact Me

annasofianylund(a)gmail.com

CV Anna-Sofia Nylund

Thanks for submitting!

bottom of page